Non nước Việt Nam

==Thư viện ảnh==

Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv IMG_0219.jpg Rosedripblood1.gif THOI_TRANG_SU_TU.jpg Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Mungtrungthu2.swf HAPPY_NAW_YEAR.swf Chuc_mung_nam_moi2011.swf 025Duong_ve_hai_thon__Thu_hien.mp3 Lich_su_Viet_Nam_2_6__AOL_Video.flv QC_CMGD_Chia_se_kien_thuc_2010v1.gif Picture118.png Presentation1.flv Hinh0147_001_001_002.jpg Bay_giua_ngan_ha.swf HaiDuong.jpg LaiChau.jpg KonTum.jpg HaTinh02.jpg

****** MENU ******

Bộ đếm trang Web

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Gốc > Tin tức >

  CODE dự báo thời tiết cho các địa phương

  <div>

  <table cellpadding="0" cellspacing="0" border="0">
  <tr>
  <td align="center">
  Thủ đô Hà Nội<br />
  <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48820.gif"
   alt="Ha Noi" height="41" width="127">
  <br /><br />
  Cố đô Huế<br />
  <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif"
   alt="Co Do Hue" height="41" width="127"><br /><br />
  Tp Hồ Chí Minh
  <br /><img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48900.gif"
   alt="Ho Chi Minh" height="41" width="127"><br /><br />
  Tp Ðà Nẵng<br />
  <img src="http://banners.wunderground.com/banner/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif"
   alt="Da Nang" height="41" width="127"><br /><br />
  </td>
  </tr>

  </table>
  </div>

  CAO BẰNG <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48808.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48808.gif" alt="Click for Cao Bang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  BẮC KẠN <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48810.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48810.gif" alt="Click for Bac Can, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  SƠN LA <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48806.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48806.gif" alt="Click for Son La, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  LẠNG SƠN <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48830.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48830.gif" alt="Click for Lang Son, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  LÀO CAI (SAPA) <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48803.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48803.gif" alt="Click for Lao Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  THÁI NGUYÊN <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48831.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48831.gif" alt="Click for Thai Nguyen, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  MÓNG CÁI – QUẢNG NINH <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48838.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48838.gif" alt="Click for Mong Cai, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  NAM ĐỊNH <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48823.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48823.gif" alt="Click for Nam Dinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  THANH HÓA <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48840.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48840.gif" alt="Click for Thanh Hoa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  VINH – NGHỆ AN <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48845.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48845.gif" alt="Click for Vinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  HÀ TĨNH <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48846.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48846.gif" alt="Click for Ha Tinh, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  ĐỒNG HỚI – QUẢNG BÌNH <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48848.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48848.gif" alt="Click for Dong Hoi, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  HUẾ <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48852.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48852.gif" alt="Click for Hue, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  ĐÀ NẴNG <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48855.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48855.gif" alt="Click for Da Nang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  HOÀNG SA – ĐÀ NẴNG <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48860.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48860.gif" alt="Click for Hoang Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  QUY NHƠN <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48870.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48870.gif" alt="Click for Qui Nhon, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  NHA TRANG – KHÁNH HÒA <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48877.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48877.gif" alt="Click for Nha Trang, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a> <br />

  TRƯỜNG SA – KHÁNH HÒA <a href="http://www.wunderground.com/global/stations/48920.html?bannertypeclick=gizmotimetemp"> <img src="http://banners.wunderground.com/weathersticker/gizmotimetemp_both/language/www/global/stations/48920.gif" alt="Click for Truong Sa, Viet Nam Forecast" border="0" width="127" height="41"/></a>
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguyễn Anh Thi @ 11:08 19/05/2009
  Số lượt xem: 329
  Số lượt thích: 0 người
   
  Gửi ý kiến