Non nước Việt Nam

==Thư viện ảnh==

Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv IMG_0219.jpg Rosedripblood1.gif THOI_TRANG_SU_TU.jpg Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Mungtrungthu2.swf HAPPY_NAW_YEAR.swf Chuc_mung_nam_moi2011.swf 025Duong_ve_hai_thon__Thu_hien.mp3 Lich_su_Viet_Nam_2_6__AOL_Video.flv QC_CMGD_Chia_se_kien_thuc_2010v1.gif Picture118.png Presentation1.flv Hinh0147_001_001_002.jpg Bay_giua_ngan_ha.swf HaiDuong.jpg LaiChau.jpg KonTum.jpg HaTinh02.jpg

****** MENU ******

Bộ đếm trang Web

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • Bộ đề và đáp án HSG các môn

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  Nguồn:
  Người gửi: Nguyễn Anh Thi (trang riêng)
  Ngày gửi: 12h:19' 21-02-2009
  Dung lượng: 39.0 KB
  Số lượt tải: 11
  Số lượt thích: 0 người
  đề thi chọn học sinh giỏi trường năm học 2008-2009
  Môn : Tiếng Anh Khối 12
  Thời gian làm bài: 120 phút

  Câu 1: Ngữ âm (1 điểm)
  Chọn từ có phần gạch chân được phát âm khác các từ khác:
  1. a. name b. flame c. man d. fame
  2. a. how b. town c. tower d. slow
  3. a. count b. should c. sound d. found
  4. a. check b. cheese c. chemistry d. cherry
  5. a. smells b. cuts c. opens d. plays
  Câu 2 (3 điểm)
  Chọn một từ hoặc nhóm từ đúng nhất trong số a, b, c, d điền vào khoảng trống của mỗi câu.
  1. I’d to have my shoes …………………… at once.
  a. repair b. repairing c. repaired d. being repaired
  2. The teacher encouraged ………………………… good compositions.
  a. us write b. us to write c. us writing d. us to writing
  3. All planes ……………………… before departure.
  a. will checked b. will has checked c. will be checked d. will have checked
  4. If he hadn’t wasted too much time, he …………………… in his examination.
  a. would fail b. wouldn’t fail c. wouldn’t have fail d. won’t fail
  5. Although he tried hard, ………………………
  a. but he failed b. yet he failed c. however he failed d. he failed
  6. …………… the rise in unemployment, people still seem to be spending more.
  a. Nevertheless b. Meanwhile c. Despite d. he failed
  7. we were made …………………………… all the cleaning in the house.
  a. do b. to do c. doing d. done
  8. It’s very cold in here. Do you mind ………………… I close the window?
  a. Whether b. as if c. if d. for
  9. …………………………… that I can’t think of anything to say.
  a. I am too astonishing b. I am so astonished
  c. I am very astonished d. I am too astonished
  10. Hardly ………………………… attack people.
  a. have snakes b. do snakes c. snakes to d. snaked have
  11. He seldom goes fishing ……………………………?
  a. doesn’t he b. is he c. does he d. isn’t he
  12. I want some water, but there is …………………………… left in the bottle.
  a. no b. less c. none d. any
  13. ………………………… weather! We can’t go out for a walk now.
  a. How terrible b. What terrible c. How a terrible d. What a terrible
  14. She spoke quietly to him …………………… nobody else could hear a word.
  a. because b. if c. although d. so that
  15. Each of you ……………………………… a share in the work.
  a. have b. has c. having d. going to have
  Câu 3: Từ vựng (1 điểm)
  Sử dụng dạng đúng của từ trong ngoặc để hoàn thành tốt nhất các câu sau.
  1. Motor-racing is an extremely ……………………………… sport. (RISK)
  2. The room is too narrow. It needs …………………………… (WIDE)
  3. The ……………of the building has shocked a lot of people. (DESTROY)
  4. She always listens ……………………to what she is told. (ATTENTION)
  5. Vietnam declared its …………………………… in 1945. (DEPEND)
  Câu 4 : ĐỌC HIỂU (3 điểm)
  A. Đọc đoạn văn dưới đây và chọn một từ thích hợp trng khung để điền vào mỗi khoảng trống có đánh số. Viết các câu và từ thích hợp vào giấy làm bài.

  Money is something we take for granted in our lives. Some of us (1) ……………………… we had more of it, but we all recognize it when we see it, (2) …………………………… in the
  forms of coin, notes, or cheques. It is difficult to imagine how people manage (3)………………… money. In the earliest period of human history, people used to exchange
  Avatar
  Cảm ơn thầy Thi đã xác nhận cho tôi để trở thành thành viên của Bạch Kim. Chúc thầy sức khỏe và thành đạt trong cuộc sống.
  Avatar

  Cảm ơn thầy. Chúc thầy đóng góp nhiùe hơn cho mạng Bạch Kim

   

  Avatar
  Anh ơi! Cho em gửi lời chào tới bác Anh (Lý) chúc vợ chồng bác ấy vui vẻ,hạnh phúc, mọi điều tốt lành và sớm có em bé. (Tuấn Anh Hương Sơn)
  Avatar

  Vâng, tôi sẽ chuyển tới Bác Anh giùm bạn.

   

  Avatar
  Cảm ơn cô Thuận đã tham gia vào trang Web của tôi. Chúc cô và gia đình hạnh phúc
  Avatar
  Tôi là Trần Hoàng-C3 Đồng Lộc thành viên của Bạch kim. Nhờ bạn xác thực giúp. Rất cần. thanks!
  tên: Hlacom
  Avatar
  Thầy cứ gửi cho tôi, tôi sẽ xác nhận cho thầy.
  Avatar
  Sang chơi lại không gặp chủ nhà rồi! Chúc chủ nhà luôn vui vẻ và hạnh phúc!
  Avatar
   Chào cô giáo, không biết cô ghé thăm rồi. Vậy thì hôm nào sang nhà cô vậy nhỉ. Chúc cô vv, hạnh phúc
   
  Gửi ý kiến

  ↓ CHÚ Ý: Bài giảng này được nén lại dưới dạng ZIP và có thể chứa nhiều file. Hệ thống chỉ hiển thị 1 file trong số đó, đề nghị các thầy cô KIỂM TRA KỸ TRƯỚC KHI NHẬN XÉT  ↓