Non nước Việt Nam

==Thư viện ảnh==

Bai_lam_so_3.flv Bai_thi_so_3__lop_3.flv IMG_0219.jpg Rosedripblood1.gif THOI_TRANG_SU_TU.jpg Thiep_moi_sinh_nhat_Thanh_Nghi.swf Mungtrungthu2.swf HAPPY_NAW_YEAR.swf Chuc_mung_nam_moi2011.swf 025Duong_ve_hai_thon__Thu_hien.mp3 Lich_su_Viet_Nam_2_6__AOL_Video.flv QC_CMGD_Chia_se_kien_thuc_2010v1.gif Picture118.png Presentation1.flv Hinh0147_001_001_002.jpg Bay_giua_ngan_ha.swf HaiDuong.jpg LaiChau.jpg KonTum.jpg HaTinh02.jpg

****** MENU ******

Bộ đếm trang Web

 • truy cập   (chi tiết)
  trong hôm nay
 • lượt xem
  trong hôm nay
 • thành viên
 • SKKN KHAI THÁC ATLAT ĐỊA LÍ 12

  Nhấn vào đây để tải về
  Hiển thị toàn màn hình
  Báo tài liệu có sai sót
  Nhắn tin cho tác giả
  (Tài liệu chưa được thẩm định)
  Nguồn:
  Người gửi: Tô Văn Quy
  Ngày gửi: 08h:11' 30-09-2011
  Dung lượng: 188.0 KB
  Số lượt tải: 716
  Số lượt thích: 0 người

  MỤC LỤC

  Nội dung. Trang
  I. PHẦN MỞ ĐẦU 4
  1. Lí do chọn đề tài 4
  2. Mục đích nghiên cứu 4
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu 4
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu 4
  5. Phương pháp nghiên cứu 4
  6. Nội dung của đề tài 4
  II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Chương 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu
  1. Cơ sở pháp lí 4
  2. Cơ sở lí luận 5
  3. Cơ sở thực tiễn 5
  Chương 2: Thực trạng của đề tài nghiên cứu.
  1. Khái quát phạm vi nghiên cứu 5
  2. Thực trạng của đề tài nghiên cứu 5
  3. Nguyên nhân của thực trạng 5
  Chương 3: Biện pháp, giải pháp chủ yếu để thực hiện đề tài
  1. Cơ sở đề xuất các giải pháp. 6
  2. Các giải pháp chủ yếu 6
  3. Tổ chức, triển khai thực hiện 6
  III. KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ
  1.Kết luận 14
  2.Kiến nghị 15
  IV. PHẦN ĐÁNH GIÁ CỦA HỘI ĐỒNG CÁC CẤP 16
  V. TÀI LIỆU THAM KHẢO 17  Tên đề tài: “ SỬ DỤNG ATLAT TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ 12 ”.
  I . PHẦN MỞ ĐẦU:
  1. Lí do chọn đề tài:
  Atlat là phương tiện giảng dạy và học tập rất cần thiết và hữu ích đối với môn địa lí ở nhà trường phổ thông. Cùng với sách giáo khoa, atlat địa lí là nguồn cung cấp kiến thức, thông tin tổng hợp và có hệ thống giúp giáo viên đổi mới phương pháp dạy học, đối với học sinh atlat còn là một phương tiện để học tập, rèn luyện các kĩ năng địa lí tại lớp, ở nhà và trả lời phần lớn các câu hỏi kiểm tra về địa lí. Cùng với quá trình đổi mới về chương trình học và sách giáo khoa thì nội dung của atlat cũng thay đổi phù hợp với chương trình và sách giáo khoa, do Bộ Giáo Dục và Đào tạo ban hành nên việc khai thác và sử dụng hiệu quả nguồn tài liệu này là yếu tố vô cùng quan trọng…. tôi chọn đề tài: “ SỬ DỤNG ATLAT TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ 12 ”.
  2. Mục đích nghiên cứu
  Nghiên cứu để thấy được tầm quan trọng của atlat đối việc dạy và học địa lí. Tính tất yếu cần phải sử dụng atlat trong dạy học địa lí, nhất là học sinh lớp 12, đồng thời đưa ra được các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả hơn nữa khi khai thác và sử dụng atlat. Tính hiệu quả mà phương tiện dạy học này mang lại trong các kì kiểm tra kiến thức trong chương trình học.
  3. Đối tượng, phạm vi nghiên cứu.
  Nghiên cứu trong phạm vi trường THPT Lê Thành Phương, đặc biệt là học sinh lớp 12, để thấy được tỉ lệ các kết quả đạt được trong học tập ở những học sinh sử dụng atlat, học sinh không sử dụng atlat trong học tập địa lí. Các phương hướng nhằm nâng cao hiệu quả của việc sử dụng atlat đối với học sinh.
  4. Nhiệm vụ nghiên cứu.
  Nghiên cứu để thấy được tính tất yêu của việc phải có atlat trong học tập địa lí, đồng thời đưa ra giải pháp tốt nhất trong quá trình học tập địa lí, đặc biệt khi sử dụng atlat trong dạy và học.
  5. Phương pháp nghiên cứu.
  Nghiên cứu dựa trên tính hiệu quả của quá trình dạy và học trên cơ sở sử dụng và không sử dụng atlat trong học tập địa lí.
  Các kết quả mang lại khi sử dụng atlat trong học tập.
  Thông qua kết quả tỉ lệ học sinh sử dụng atlat và không sử dụng atlat để có kết quả tổng thể mà tính hiệu quả của phương tiện này mang lại.
  6. Nội dung của đề tài.
  “ SỬ DỤNG ATLAT TRONG DẠY VÀ HỌC ĐỊA LÍ 12 ”.
  II. NỘI DUNG NGHIÊN CỨU
  Chương 1: Cơ sở lí luận liên quan đến đề tài nghiên cứu.
  1. Cơ sở pháp lí.
  Việc dạy và học địa lý không thể tách rời bản đồ nói chung và AtLat nói riêng. Đó là cuốn sách giáo khoa thứ hai, khai thác AtLat không chỉ hiểu được kiến thức mà còn là hình ảnh trực quan giúp giáo viên và học sinh trong giảng
   
  Gửi ý kiến